Priser

Aktuella priser finns för våra olika tjänster under respektive menyval; HårÖgonÖron och Naglar.

PDF-versioner av aktuella prislistor kan laddas ned här

Prislista-Hår-Ögon-Öron

Prislista-Naglar


Boka tid